Werkwijze

Eerste contact

U kan op eigen initiatief of via doorverwijzing (school, clb,...) contact met ons opnemen via mail, telefonisch of aan de hand van het invulformulier bij "contact".

Verkennend gesprek

Tijdens het eerste gesprek leren we elkaar kennen en brengen we de problematieken van uw kind in kaart. Hierna bespreken we het eventuele onderzoek en de administratie hieromtrent (voorschriften, formulieren,...).

Diagnostisch onderzoek en bespreking resultaten

Nadat de administratie in orde is en alles uitgebreid is overlopen, vindt het onderzoek plaats. 

Dit wordt achteraf uitvoerig besproken zodat we samen de nodige begeleiding kunnen bekijken.

Opstart therapieën

Nadat we samen een begeleidingsplan op maat hebben vastgelegd, kunnen de therapieën van start gaan.

Therapieën vinden meestal plaats in twee blokken van 30 minuten of één blok van 60 minuten per week (naargelang de leeftijd van uw kind). 

Administratie

Logopedisch onderzoek moet voorgeschreven worden door de huisarts, deze afspraak kan al op voorhand worden vastgelegd.

Logopedische therapieën worden voorgeschreven door een NKO-arts of pediater. Dit kan vanaf dat er een bilan is opgesteld.