Stotteren

Wat is stotteren juist?

Stotteren hangt samen met een zwakke aanleg voor het op de juiste moment aansturen van spraak- en taalprocessen. Een idee wordt omgezet in woorden, klanken en uiteindelijk wordt dit aangestuurd naar de spieren. Mensen die stotteren hebben meer tijd nodig voor die aansturing (timing).
Hierbij spelen ook spanning, snelheid en belemmeringen een rol.
Al deze dingen bij elkaar zorgt voor het stotteren. Dit kan in de vorm van herhalingen, verlengingen en blokkeringen voorkomen.

Als je dan extra je best gaat doen en denkt "ik wil niet stotteren" ontstaat er vecht, vlucht of bevries gedrag. De stotter wordt dan juist groter en sterker. Hierdoor komt er meer spanning tevoorschijn en komen we in een vicieuze cirkel terecht waarbij meer stotters worden uitgelokt.

Wat wordt er behandeld in therapie?

Stottertherapie wordt afgestemd op de noden van de cliënt. Dit kan gaan van emoties, tot cognities tot het spreken zelf. Stotteren lokt gedachten uit, die op hun beurt voor een bepaald gedrag zorgen. Het is dus belangrijk om deze drie componenten in acht te nemen.

Hierbij is van belang dat zowel de cliënt zelf als de omgeving wordt betrokken bij het proces. 

Wat moet ik nu doen?

Nog vragen of liever een persoonlijk advies?

Vul gerust het contactformulier  in, dan bellen wij jou om een eerste afspraak vast te leggen. 

Groetjes, Alice


Leeftijdscategorie: geen leeftijdscategorie.