Leerstoornissen

Lees- en schrijfstoornissen vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Uw kind heeft dan enerzijds problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen) en anderzijds problemen met het omzetten van geschreven taal naar spraak (lezen). Een grote struikelblok is het automatiseren: wie de letters en de spellingsregels moeilijk geautomatiseerd krijgt, zal meer problemen ondervinden tijdens het lezen en schrijven.