Bredere context

Bredere context

Als auticoach wil ik niet louter op mijn eilandje, Aluna, werken.

Het lijkt me bijzonder waardevol om de bredere context waarin jullie kind opgroeit te betrekken. Op welke manier we dit doen, is altijd in samenspraak met jullie als ouders en met het kind.

De samenwerking met de school is soms noodzakelijk. Een kind zit heel wat uren per week op school. Vaak duiken op school (gedrags-, emotionele of leer-)problemen op. Ook kunnen de moeilijkheden thuis samenhangen met wat er op school gebeurt.

Ik kan meedenken over mogelijkheden, acties of extra ondersteuning op school.

Een scholenoverleg met leerkracht, zorgcoördinator, CLB of leersteuncentrum is altijd mogelijk in onderling overleg.

De samenwerking met andere familieleden en vrienden is zinvol om de steun te vergroten. Ik denk bijvoorbeeld aan broers of zussen, grootouders, tantes, ooms… Broers en zussen specifiek hebben soms ook nood aan ventilatie. Een afspraak gebeurt altijd in onderling overleg.

De samenwerking met hobby's, verenigingen en jeugdbewegingen is aanvullend. Zij kennen je kind op een andere manier. Deze extra informatie helpt de begeleiding mee vorm te geven. In onderling overleg wordt afgesproken hoe ik contact kan opnemen.

De samenwerking met andere hulpverleners kan verrijkend zijn. Als het kind of het gezin nog ondersteuning via andere kanalen krijgt, zorgen we best voor een duidelijke afstemming. Zo werken we niet overlappend.

Ook is het mogelijk om door te verwijzen als de doelstellingen voor begeleiding wijzigen. Dit gebeurt in onderling overleg. Een warme overdracht zal zo veel mogelijk worden nagestreefd.