Beeldvorming

Beeldvorming

Beeldvorming is een belangrijk onderdeel van het verloop van de begeleiding.

Door meer informatie te verzamelen, kennen we meer stukjes van de puzzel en kunnen we samen de aanpak bijsturen.

Informatie verzamelen kan via verschillende manieren gebeuren:

  • Gespreksvoering

  • Vragenlijsten zoals autigoedgevoelvragenlijst of sensorisch profiel…

  • Observaties doorheen de afspraken

  • Extra materiaal meebrengen vanuit de thuis- of schoolcontext

  • Scholenoverleg

  • Contact leggen met het netwerk van het gezin