Selectief mutisme

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind/jongere in sommige situaties niet 'kan' praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan.

Kinderen/jongeren met selectief mutisme praten meestal thuis en tegen een beperkt aantal andere mensen. In andere situaties zwijgen ze (vb.: op school, tegen onbekenden of bij familieleden die ze niet zo vaak zien). Het lijkt alsof het kind dichtklapt of blokkeert.


Leeftijdscategorie: geen leeftijdscategorie.