Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.

De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

Bij een primaire taalstoornis is de vertraagde of afwijkende taalontwikkeling een op zichzelf staand probleem. 

Bij een secundaire taalstoornis daarentegen is de verstoorde taalontwikkeling het gevolg van een andere stoornis (bv. autismespectrumstoornis, verstandelijke handicap, gehoorproblemen ...). 

Taaltherapie kan al vanaf heel jonge leeftijd ingezet worden, hoe meer taalaanbod een kind krijgt hoe beter voor de taalontwikkeling. Uiteraard kunnen ook oudere kinderen met taalmoeilijkheden taaltherapie nog gebruiken.

Leeftijdscategorie: Aanmelden kan enkel als het kind zich in de kleuterklas bevindt.