Valentijnsbundel - Voorschoolse Vaardigheden

Cupido is zijn pijlen kwijt! Help jij deze terugvinden?

In deze bundel worden volgende leerdoelen herhaald:

- Schrijfmotoriek
- Kleuren en vormen
- Woordenschat
- Zinsbouw
- Schooltaal
- Voorzetsels
- Opdrachtbegrip
- Getallen tot 10
- Visuele identificatie (letters & woorden)
- Auditieve analyse
- Auditieve discriminatie 

Het wordt aangeraden de bundel te maken samen met je kind.

Deze bundel bevat 31bladzijden.

10,00 €