Algemene bundel 3e leerjaar

In deze bundel vind je heel wat oefeningen op vlak van lezen en spelling op het niveau van het derde leerjaar (>60blz.).
Deze bundel is ideaal om de leerstof van het derde leerjaar op te frissen.

De spellingsoefeningen worden van de juiste onthoudkaart voorzien.

De inhoudstafels vind je in bijgevoegde foto's.

20,00 €