Algemene bundel 2e leerjaar

In deze bundel vind je heel wat oefeningen op vlak van lezen, rekenen en spelling op het niveau van het tweede leerjaar (>60blz.).
Deze bundel is ideaal om de leerstof van het tweede leerjaar op te frissen. 

De inhoudstafels vind je in bijgevoegde foto's.

20,00 €